-- Advertisements --

HEALTH – An preeclampsia in usa nga sakit nga nakikit-an ha kababayin-an nga nagbuburod.

An mga senyales ngan sintomas han mao nga sakit in high blood pressure nga maabot ha 140/90 ha usa nga babaye nga sobra 20 weeks na nga burod ngan nakakaabat hin grabe nga sakit han ulo, paglabo han mata, habubo nga lebel han platelets, hitaas nga creatinine o hitaas an liver transaminases o mga enzymes ha atay.

Kun dire maagapan ngan dire matatambal dayon an preeclampsia, pwede ini nga magresulta ha eclampsia kun diin nakakaabat hin seizure an burod.

Pwede gihapon ini nga magresulta ha stroke tungod ha sobra nga kahitaas han blood pressure ngan pagkaguba han atay ngan kidneys han burod.

Pwede gihapon ini nga magdurot hin kadelikaduhan ha kinabuhi han baby. Pwede nga dire ini dumako hin sakto ngan magresulta ha preterm birth.

An mga sintomas in grabe nga sakit hiton ulo, panlalabo han mata, nalilinop ngan nasusuka, nagsasakit an tiyan ngan sobra kahitaas an blood pressure.

Kun makakaabat hini an usa nga burod, may mga tests nga ginbubuhat ha prenatal checkup agud nga masabtan kun may pre eclampsia an usa nga burod.

Kaupod hini an pagkuha hin blood pressure, urinalysis, blood tests para ha creatinine, liver enzymes ngan CBC.

An definitive treatment agud nga matambal an preeclampsia in maipanganak an baby.

Kasagaran in nabalik ha normal ngan nawawara an sintomas han preeclampsia kun naipanganak na an baby.

Sanglit kabombo, napakaimportante han prenatal checkup agud nga malikayan an preeclampsia. Dire tanan in nakakaabat hin sintomas. May iba nga waray sintomas pero may preeclampsia na.

Sanglit kinahanglan hin prenatal checkup. Kun natambal nga nakontrol na an eclampsia, habubo an tsansa nga manelikado an kinabuhi han nanay ngan sugad man han baby.