-- Advertisements --

ODD NEWS – Dire daw nakakabiling hin karelasyon an usa nga lalaki ha Eastern China sanglit ano pa daw iton gamit hiton iya ikinatawo o pagkalalaki?

photo ctto; Dire daw nakakabiling hin karelasyon an usa nga lalaki ha Eastern China sanglit ano pa daw iton gamit hiton iya ikinatawo o pagkalalaki?

Ini mga kabombo in may paghisumpay ha mao nga lalaki nga ginkilala nga hi Yang Hu, 26 anyos, nga nagdesisyon nga igpautod an iya ikinatawo tungod nga waray hiya pakakabiling hin uyab.

Nakakaabat na hin depression hi Hu tungod nga tikang han magpasyudad ini para magtrabaho in waray pa hiya makakakita hin magiging girlfriend.

Mas gumutiay pa an tsansa hini nga magkauyab han igbalhin ini ha nightshift nga duty ha iya trabaho.

Hi Yang Hu in nagtatrabaho ha usa nga clothing factory ha Jianxing China kun diin nawawarayan hiya hin oras nga  makapanguyab hin babaye.

Tungod ha depression, nagdesisyon hi Hu nga utdon na la an iya ikinatawo tungod nga nagtutuo hiya nga waray na ini gamit.

Dugang pa hini nga kun waray na an iya pagkalalaki o an iya ikinatawo dire na hiya magpipinanhuna huna bahin hiton pakikipagrelasyon o panguyab hin babaye.

Pero pira la kaadlaw han utdon hini an iya ikinatawo in tigda nga nagbag-o nanaman an huna huna han mao nga lalaki. Pumakadto hiya ha ospital para ipabalik utro an iya ikinatawo.

Pag-ulpot ha ospital, ginyaknan hi Hu han mga doktor nga kuhaon an parte han iya ikinatawo nga iya gin-utod.

Dayon naman nga bumalik hi Hu ha ira panimalay para kuhaon ini. Pero han pagkadto na hini utro ha ospital ginyaknan hiya han mga doktor nga dire na pwede nga  mabalik o mataod utro an iya ikinatawo nga gin-utod tungod nga naubusan na hin dugo.

Waray may nahimo hi Hu kundi umuli ha ira hin duro an pagbabasul.Tikang hadto in nasantop han mao nga lalaki nga dire hiya dapat magpadalos dalos ha iya mga desisyon.