-- Advertisements --

ODD NEWS– Usa nga bata nga lalaki ha India an nakapagtala hin bag-o nga world record, matungod ha kadagmit hine nga mag-compute hin mga numero.

Ginkumpirma ine han records keeping organization nga Guinness World Records, nga an 13-anyos nga hi Aaryan Shukla han Maharashtra, India, an pinaka bag-o nga record holder han titulo nga “fastest time to mentally add 50 five-digit numbers”. ine in mahuman hiya nga makapag-compute hin mga numero gamit la an iya huna-huna ha sulod han 25.19 seconds.

Naka-televise an record breaking attempt ni Aaryan ha Italian TV show nga “Lo Show dei Record”. Samtang nakatindog ha entablado, naka-atubang hi Aaryan ha usa nga dako nga screen kun diin madagmit nga nagpa-flash an mga numero na nga kinahanglan niya kwentahon.

Ha sobra nga kadagmit han pag-flash han mga numer, haros dire na mabasa han mga live audience.

Mahuman nga igpakita an urhi nga numer ha screen, ngan pira kasegundo la an kinahanglan ni Aaryan para ma-compute hin sakto an mga ine.