-- Advertisements --

HEALTH NEWS – Mga ka bombo kaudgan ha aton labi an mga kababayen-an in mahilig nga magpahusay han ira mga kulo.

photo ctto; Mga ka bombo kaudgan ha aton labi an mga kababayen-an in mahilig nga magpahusay han ira mga kulo.

Kaudgan in napakadto pa ha salon agud nga mag pa kolor han ira mga kulo.

Danay liwat mga ka bombo kun mayda gin aatendiran nga mga kadamo in dire gud pwede nga maka attend kun dire mahusay an aton mga kulo.

Adi naman mga ka bombo an pira nga mga tips agud nga ma mentinar an kahusay han iyo mga kulo:

1. Gumamit hin “mild” nga sabon. An mag-isog nga sabon , sugad han panlabada, in para la ha bado ngan dire para ha aton mga kamot.

2. Dire nga abusuhon an kulo.

Ayaw himua nga  “tools” an iyo kulo para pan-abre han lata o diman ngani gamit.

3. Mag-hirot ha pag utod han iyo kulo. Likayan nga utdon hin halipot an iyo kulo matungod nga posible nag masamad an iyo panit .Likayan gehapon nga pahalabaon an iyo kulo matungod nga posible nga mabari ine.

4. Likayan nga kagton an kulo.

5. Likayan nga kutkuton an  cuticles. Kun karuyag nga tanggalon an  cuticles, igbabad anay an kamot ha maligamgam nga tubig hin  5 ka minutos para nga magin mahumok an  cuticles.

6. Likayan nga hulbuton an panit ha sapit hiton kulo (hangnails).

7. Protektahan an iyo kulo gumamit hin  gwantes kun maghuhulos hiton kamot o kun mga nagamit hin  kemikal.

8. Liakayan an pag papa ma-manicure ha  2 ka  beses kada bulan.