-- Advertisements --

HEALTH NEWS – An mga babayi nga mayda unwanted facial hair growth in nagdadahum nga normal la ini.

Photo via google

Pero kun ikaw ka bombo in gintutubuan hin buhok ha imo dapit im-im o ha imo liug ngan dugngan pa hin paiba iba nga mood o di man ngani pagkakamay-ada hin sobra nga timbang..

In dapat kana mabaraka sangkay para han sakit nga PCOS o kun Polycystic ovarian sydrome.

Pira nga babayi in mayda imbalance nga hormones nga nakakag kawsa han irregular nga menstruation.

An tawo nga mayda PCOS in nadamo an male hormones o kun testosterone kompara ha female hormones amo an rasun han pagkakamay-ada hin buhok ha igbaw han im-im ngan han imo liug.

Asya ugsa ka nga magdesider nga tanggalun ha salon o ha imo la kalugaringon an mga unwanted hairs mas maupay nga magpa check ka anay ha doktor.

Pira naman ha angay pagbantayan han may PCOS kun ikaw ba ka bombo in mayda mood swings o paiba iba nga mood ngan paghitaas han timbang.

Nahitaas man gud an insulin level han tawo nga mayda PCOS tungod han hormonal issue amo nga nagiiba iba an mood hini ngan tigda nga nadugang an timbang.

Kun ingkaso nakakaabat ka hini nga mga sintomas sangkay, dayun nga kumunsulta ha mga doktor.