-- Advertisements --

HEALTH — Damu an rasun kun kay anu nawawarayan hin nap­ pe­tite o gana ha pagkaon.

Ini in bangin tungod ha travel sickness, common cold, depression o eating the wrong kind of food o an pagkaun hin sayup nga pagkaon.

An appetite in ginpapagi-os han gintatawag nga appestat.

Ini an sensory area han utok nga nagdadara hin hormones ngan nagsisiring nga kinahanglanun na naton kumaon.

Kun an appetite in nag-malfunction tungod ha unbalanced diet, poor health o hormone imbalance, an sayup nga an nata-transmit ha lawas,ngan puydi makaabat hin guton an hin-o man o diman ngani waray gana o panrasa ha pagkaon.

Kun an kawaray hin panrasa o gana in tungod la hangover o indigestion, an panrasa in mababalik kun okey na an kondisyon han lawas.

Kun an kawaray la panrasa o gana ha pagkaon in tungod la han waray undang nga pagkaon hin mga snack,puydi ma-regain an panrasa ha pagkaon hin prutas particular an saging.

An kawarayan hin panrasa in posible nga agi hin kakulangan ha Zinc ngan Potassium.

An mga pagkaon nga riko ha Zinc in crabs, oysters, lobsters, lean meat ngan poultry products.

Igintutudlok gihapun hin kawarayan hin panrasa in an sobra o danay nga intake hin vitamin D.

An pag-inom hin sobra-sobra nga makahurubog nga irinmun in rasun gihap ha kawara hin Zinc.

Nawawara gihapun an Zinc reserves ha lawas tungod ha sobra nga pag-eehersisyo.