-- Advertisements --

ODD NEWS – Kita ngatanan in naayun hin mayda na care o nagmamalasakit ha aton.

Pero tumuod kamo o diri mga ka bombo ha nasud Brazil, diri tawo kundi usa nga ayam ay mayda kakaiba nga pamatasan.

Ini in matungod nga maaram ine magkawang gawa ngan magmalasakit ha igkasi hayop.

Ginkilala an mao nga ayam nga hi Lilica, an kakaiba nga batasan han ayam in nakit-an han magturutdo ni Lucia nga permi naman naghahatag hin pagkaon kan Lilica.

Lilica the amazing dog in Brazil

Nagtikang an paghatag han pagkaon ni Lucia kan Lilica han makit-an niya ine samtang pakadto hiya ha skwelahan nga nagsusudoy sudoy ngan nagbibiling hin pagkaon.

Ginhatag niya hine an dara niya nga pagkaon nga nakada han selopin dayon naman ine nga ginkuha ni Lilica ngan dagmit nga dumalagan pahirayo.

Naotro pa an paghatag niya hin pagkaon ha ayam ngan napausa hi Lucia kun kay ano nga kada paghahatag niya hin pagkaon in dayon nga nadalagan pahirayo hi Lilica.

Usa kaadlaw mahuman nga tagan ni Lucia hin pagkaon an ayam in ginsundan niya ine.

Gusto kasi niya mabaruan kun diin hine gindadara an mga pagkaon nga iya ginhahatag.

Nabaruan ni Lucia nga naguukoy ngean hi Lilica ha usa nga junkyard nga mayda unom kakilometro an kahirayo tikang ha lugar kun diin permi ine niya nakikita nga nagbibiling hin pagkaon.

Pero an sobra nga nagpa bilib kan Lucia in han makit-an niya ha ginuukyan han ayam an magkalain lain nga hayop nga nakaon han dara hine nga pagkaon.

Nakit-an niya an mga tiyo ni Lilica, pira nga misay, manok ngan usa nga bisiro nga nakikitunga han dara hine nga pagkaon.

Nabaruan naman ni Lucia tikang ha mga naguukoy harani ha lungga ni Lilica nga makikisangkayon daw talaga an mao nga ayam ha igkasi hine hayop.

Damo naman an bumulig ngan naantig ha ginpakita nga pagmamalasakit han ayam ha igkasi hine hayop.